Kosgeb Yurt Dışı Pazar Destek Programı
Buradasınız: Anasayfa / Blog
20 Aralık 2021, Pazartesi
KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı
KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada ticaret neredeyse durdu. Hatta hayat durdu. Öyle ki doğal yaşam tazelenmeye başladı. Pek çok yerde denizler ve doğal ortam temizlendi. Bu işin iyi olarak görünen yüzü. Ama insanların iş yapması, çalışması kısaca ticari hayatın devam etmesi gerekiyor. Bunun üç aydır durması en azından yavaşlaması pek çok ülkede ekonomiyi vurmaya başladı. Bugünlerde gevşetilen tedbirlerin altında yatan sebep olarak ekonomik durgunluğun daha fazla kaldırılamayacağı korkusunun bulunduğunu düşünmekteyim. Üç ay ciddi bir süre ve bu biraz daha devam edecek olursa pek çok ülke iflas etmenin eşiğine gelecektir.

​Neyse konumuz bu değil. Dış ticaretçiler olarak belki bu sıkıntılı zaman dilimini fırsata çevirerek yeni pazarlar oluşturma fırsatını yakalayabiliriz. Bu konuda devletimizin KOSGEB eliyle sunduğu cazip imkanlar mevcuttur. KOSGEB Yurt Dışı Destek Programı veya Uluslararasılaştırma Desteği olarak anılan bu destek ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Programın Amacı

 • ​KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Destek Unsurları ve Desteklenecek Proje Giderleri

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 8 (sekiz) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
 • Toplam destek miktarı 300.000.- (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Yüzde 70'i Geri Ödemesiz

Yurt Dışı Pazar Destek Programının üst limiti 300.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bunun yüzde 70'i geri ödemesizdir. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecektir. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'ler de faydalanabileceklerdir.

Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri ise:

​Gider Adı ​Destek Üst Limiti (TL)
​Personel Gideri ​90.000.-
​Teçhizat-Donanım Giderleri ​50.000.-
​Yazılım Giderleri ​50.000.-
​Tanıtım Giderleri ​100.000.-
​Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri ​150.000.-
​Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri ​100.000.-
​Diğer Hizmet Alım Giderleri ​100.000.-

​Destek Programını incelemek ve başvuru için:

...

Yurt Dışı Pazar Destek Programı - KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Yurt dışı pazarlara açılmak için hazırlayacağınız projelerinizi destekliyoruz. KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın